Alle våre boder har en størrelse på BRA 5,3 m2, og tilfredsstiller med det forskriftenes krav til størrelse på sportsbod.

Brekka
Brekka
Fonna
Hetta
Juvet
Skaret
Stegen
Tinden