Skaret

Skaret har en gesimshøyde på 3 m, dette er likt for alle størrelser.